Утас: 9006-1219
Close

System Error

 
Close

Posted on my Facebook wall
BARE CHASSIS

25BR-9

Хөдөлгүүр Даац Ачаагүй үеийн хурд Тэнхлэг хоорондын зай Ажлын жин Эргэлтийн радиус Жолоочийн хэсэг
Цахилгаан 2.5 тн 12 км/ц 1700 2926 1985 Энгийн /зогсох/

20BT-9

Хөдөлгүүр Даац Ачаагүй үеийн хурд Тэнхлэг хоорондын зай Ажлын жин Эргэлтийн радиус Жолоочийн хэсэг
Цахилгаан 2 тн 16 км/ц 1440 7357 1685 Энгийн /суух/

25B-9

Хөдөлгүүр Даац Ачаагүй үеийн хурд Тэнхлэг хоорондын зай Ажлын жин Эргэлтийн радиус Жолоочийн хэсэг
Цахилгаан 2.5 тн 18.8 км/ц 1700 4310 2335 Энгийн /суух/

15BTR-9

Хөдөлгүүр Даац Ачаагүй үеийн хурд Тэнхлэг хоорондын зай Ажлын жин Эргэлтийн радиус Жолоочийн хэсэг
Цахилгаан 1.5 тн 11 км/ц 1315 2385 1605 Энгийн /суух/

50B-9

Хөдөлгүүр Даац Ачаагүй үеийн хурд Тэнхлэг хоорондын зай Ажлын жин Эргэлтийн радиус Жолоочийн хэсэг
Цахилгаан 5 тн 32.7 км/ц 2300 8624 3270 Энгийн /суух/

30D-7

Хөдөлгүүр Даац Ачаагүй үеийн хурд Тэнхлэг хоорондын зай Ажлын жин Эргэлтийн радиус Жолоочийн хэсэг
Түлш 3 тн 19.8 км/ц 2688 9725 2293 Энгийн /суух/

160D-7

Хөдөлгүүр Даац Ачаагүй үеийн хурд Тэнхлэг хоорондын зай Ажлын жин Эргэлтийн радиус Жолоочийн хэсэг
Түлш 16 тн 19.9 км/ц 3400 19235 3600 Энгийн /суух/